Osteopathie Maarten de Boer

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeskunde waarbij de osteopaat op zoek gaat naar oorzaak/oorsprong van de klacht. Deze oorzaak van een klacht kan zich uiten op een heel andere plek dan waar u de pijn voelt.

Verschillende klachten zoals bijvoorbeeld: chronische lage rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, darmklachten of klachten aan het bewegingsapparaat kunnen een uiting zijn van een verstoord evenwicht in het lichaam. Osteopathie richt zich op het herstellen van dit evenwicht in het lichaam, en blijkt voor veel onbegrepen klachten een nuttige geneeswijze te zijn. Zeker bij klachten die vaak terugkomen of slecht herstellen.

Vrijblijvend Advies?

Neem vrijblijvend contact met mij op, dan kunnen wij samen bekijken wat ik voor u kan betekenen.

Werkwijze osteopathische behandeling

Tijdens het eerste consult zal er een uitgebreide anamnese plaatsvinden waarbij uw medische geschiedenis in kaart wordt gebracht. Dit doen we zodat er een duidelijk beeld gevormd kan worden van uw klacht. Hierna volgt een uitvoerig lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt het gehele lichaam onderzocht omdat de oorzaak van uw klacht niet per se hoeft te liggen in het pijnlijke gebied. Na het lichamelijk onderzoek zullen de bevindingen met u worden besproken en start de behandeling. De totale duur van het eerste consult zal tussen de 45 en 60 minuten zijn.

De duur van de vervolgbehandelingen zal 45 minuten zijn. Indien minder tijd nodig is, afhankelijk van de reactie van uw lichaam op de behandeling, zal in sommige gevallen een kort consult van 30 minuten afdoende zijn.

Zoals eerder aangegeven, kan het zijn dat 3 of 4 behandelingen volstaan om de klacht te verhelpen. Na 3 behandelingen zal er geëvalueerd worden of er een positieve reactie is. Indien dit niet het geval is, zal er met u worden besproken of verder behandelen zinvol is.

Maarten de Boer (BSc, MSc, PhD, DO, MRO) studeerde in 2004 af als Bewegingswetenschapper aan de VU, waarna hij zijn PhD behaalde in Manchester, UK.

Osteopathie de Boer