Tarieven Osteopathie

Intake Consult € 75

Het consult duurt tussen de 45 en 60 minuten. Deze intake bestaat uit een anamnese, onderzoek en behandeling.

Vervolg Consult € 75

Vervolgconsult volwassene bedraagt €75,- en duurt 45 minuten.

Kort Consult €55

Een kort consult bedraagt €55,- en duurt 30 minuten*.

* Een kort consult wordt alleen berekend in het geval een volledig consult niet noodzakelijk is en de behandeling in een half uur kan plaatsvinden. Deze afspraken worden alleen in overleg met de behandelaar gemaakt.

U heeft geen verwijzing nodig

Een verwijzing van uw huisarts of specialist is voor een behandeling osteopathie niet noodzakelijk. Dit is ook niet nodig om door uw verzekering voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen. Osteopathie wordt door bijna iedere zorgverzekeraar vergoed onder de noemer complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg. Dit valt onder aanvullende dekking van de zorgverzekering. Het eigen risico is bovendien niet van toepassing op de vergoeding van osteopathie. Om na te gaan of u voor een vergoeding voor de behandeling in aanmerking komt en hoe hoog deze vergoeding is, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, of kunt u kijken op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie